Ketenagaan

SKTP (Surat Keputusan Tenaga Pengajar) adalah Surat Keputusan Pengangkatan dosen/tenaga pengajar yang berada di bawah binaan…